Ekumenický1. Jánov4,19

1. Jánov 4:19

My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý.


Verš v kontexte

18 V láske niet strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa tres­tu, a kto sa bojí, nie je do­konalý v láske. 19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý. 20 Ak nie­kto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svoj­ho brata, je klamár. Veď kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého vidí, nie je schop­ný milovať Boha, ktorého ne­vidí.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 My milujeme jeho, pre­to že on pr­vý miloval nás.

Evanjelický

19 My milujeme, lebo On nás miloval ako pr­vý.

Ekumenický

19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý.

Bible21

19 My mi­lu­je­me, ne­boť on první mi­loval nás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček