Ekumenický1. Jánov4,18

1. Jánov 4:18

V láske niet strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa tres­tu, a kto sa bojí, nie je do­konalý v láske.


Verš v kontexte

17 Lás­ka medzi nami do­siah­la do­konalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tom­to svete. 18 V láske niet strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa tres­tu, a kto sa bojí, nie je do­konalý v láske. 19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Báz­ne nieto v lás­ke, ale do­konalá lás­ka vy­háňa bázeň, pre­tože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je do­konaný v lás­ke.

Evanjelický

18 V lás­ke nieto strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, pre­tože (príčinou) strachu sú úz­kos­ti pred tres­tom, a kto sa bojí, nie je do­konalý v lás­ke.

Ekumenický

18 V láske niet strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa tres­tu, a kto sa bojí, nie je do­konalý v láske.

Bible21

18 V lás­ce není žádný strach. Lás­ka, jež doš­la na­plnění, za­hání strach pryč, ne­boť strach přináší mu­ka. Kdo se však bo­jí, ne­došel v lás­ce k na­plnění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček