Ekumenický1. Jánov4,20

1. Jánov 4:20

Ak nie­kto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svoj­ho brata, je klamár. Veď kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého vidí, nie je schop­ný milovať Boha, ktorého ne­vidí.


Verš v kontexte

19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý. 20 Ak nie­kto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svoj­ho brata, je klamár. Veď kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého vidí, nie je schop­ný milovať Boha, ktorého ne­vidí. 21 A toto pri­kázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svoj­ho brata.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Keby nie­kto po­vedal: Milujem Boha, a svoj­ho brata by nenávidel, je lhár; lebo ten, kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého ne­videl?!

Evanjelický

20 Keď nie­kto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto ne­miluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého ne­videl?

Ekumenický

20 Ak nie­kto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svoj­ho brata, je klamár. Veď kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého vidí, nie je schop­ný milovať Boha, ktorého ne­vidí.

Bible21

20 Kdo říká „­Mi­lu­ji Bo­ha“ a při­tom nenávi­dí bra­t­ra, je lhář. Když někdo ne­mi­lu­je bra­t­ra, kterého vi­dí, nemůže pře­ce mi­lovat Bo­ha, kterého ne­vi­dí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček