Ekumenický1. Jánov2,6

1. Jánov 2:6

Kto hovorí, že zo­stáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.


Verš v kontexte

5 Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom sa Božia lás­ka stala na­ozaj do­konalou. A podľa toho po­znávame, že sme v ňom. 6 Kto hovorí, že zo­stáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. 7 Milovaní, ne­píšem vám nové pri­kázanie, ale pri­kázanie staré, ktoré ste mali od začiat­ku. Tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Ten, kto hovorí, že zo­stáva v ňom, je po­vin­ný, jako on chodil, i sám tak chodiť.

Evanjelický

6 Kto hovorí, že zo­stáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.

Ekumenický

6 Kto hovorí, že zo­stáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.

Bible21

6 Kdo říká, že v něm zůstává, mu­sí žít, jako žil on.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček