Ekumenický1. Jánov2,5

1. Jánov 2:5

Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom sa Božia lás­ka stala na­ozaj do­konalou. A podľa toho po­znávame, že sme v ňom.


Verš v kontexte

4 Kto hovorí: Po­znám ho, ale nezachováva jeho pri­kázania, je klamár a niet v ňom prav­dy. 5 Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom sa Božia lás­ka stala na­ozaj do­konalou. A podľa toho po­znávame, že sme v ňom. 6 Kto hovorí, že zo­stáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom je po prav­de lás­ka Božia do­konaná. Po tom známe, že sme v ňom.

Evanjelický

5 Ale kto za­chováva Jeho slovo, v tom sa Božia lás­ka stala na­ozaj do­konalou. A podľa toho po­znávame, že sme v Ňom.

Ekumenický

5 Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom sa Božia lás­ka stala na­ozaj do­konalou. A podľa toho po­znávame, že sme v ňom.

Bible21

5 Kdo ale za­chovává jeho slovo, v tom se lás­ka k Bohu oprav­du na­plni­la. Pod­le toho se po­zná, zda jsme v něm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček