Ekumenický1. Jánov2,7

1. Jánov 2:7

Milovaní, ne­píšem vám nové pri­kázanie, ale pri­kázanie staré, ktoré ste mali od začiat­ku. Tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli.


Verš v kontexte

6 Kto hovorí, že zo­stáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. 7 Milovaní, ne­píšem vám nové pri­kázanie, ale pri­kázanie staré, ktoré ste mali od začiat­ku. Tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli. 8 A pred­sa vám píšem nové pri­kázanie, ktoré je prav­divé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svet­lo.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Milovaní [bratia], ne­píšem vám nového pri­kázania, ale staré pri­kázanie, ktoré ste mali od počiat­ku. A tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiat­ku.

Evanjelický

7 Milovaní, ne­píšem vám nové pri­kázanie, ale staré pri­kázanie, ktoré máte od počiat­ku. Tým­to starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli [od počiat­ku].

Ekumenický

7 Milovaní, ne­píšem vám nové pri­kázanie, ale pri­kázanie staré, ktoré ste mali od začiat­ku. Tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli.

Bible21

7 Ne­píšu vám, mi­lovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste mě­li od počátku – je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slý­cha­li od počátku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček