Ekumenický1. Jánov2,4

1. Jánov 2:4

Kto hovorí: Po­znám ho, ale nezachováva jeho pri­kázania, je klamár a niet v ňom prav­dy.


Verš v kontexte

3 Podľa toho vieme, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania. 4 Kto hovorí: Po­znám ho, ale nezachováva jeho pri­kázania, je klamár a niet v ňom prav­dy. 5 Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom sa Božia lás­ka stala na­ozaj do­konalou. A podľa toho po­znávame, že sme v ňom.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Kto hovorí: Znám ho, a jeho pri­kázaní nezachováva, je lhár, a v tom niet prav­dy.

Evanjelický

4 Kto hovorí: Po­znám Ho, ale nezachováva Jeho pri­kázania, je klamár a niet v ňom prav­dy.

Ekumenický

4 Kto hovorí: Po­znám ho, ale nezachováva jeho pri­kázania, je klamár a niet v ňom prav­dy.

Bible21

4 Kdo říká: „Znám ho,“ a při­tom se ne­chová pod­le jeho přikázání, ten je lhář a není v něm prav­da.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček