Ekumenický1. Jánov2,24

1. Jánov 2:24

Vo vás nech len zo­stáva to, čo ste počuli od začiat­ku. Ak vo vás zo­stane, čo ste počuli od začiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi a v Otcovi.


Verš v kontexte

23 Ten, kto popiera Syna, ne­má ani Ot­ca. Kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca. 24 Vo vás nech len zo­stáva to, čo ste počuli od začiat­ku. Ak vo vás zo­stane, čo ste počuli od začiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi a v Otcovi. 25 A toto je pri­sľúbenie, ktoré nám dal on: večný život.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 A tak tedy vy, čo ste počuli od počiat­ku, to nech zo­stáva vo vás. Keď zo­stane vo vás to, čo ste počuli od počiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi aj Ot­covi.

Evanjelický

24 Čo ste počuli od počiat­ku, nech zo­stáva vo vás. Ak zo­stane vo vás, čo ste počuli od počiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi a v Ot­covi.

Ekumenický

24 Vo vás nech len zo­stáva to, čo ste počuli od začiat­ku. Ak vo vás zo­stane, čo ste počuli od začiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi a v Otcovi.

Bible21

24 Ať ve vás tedy zůstává, co jste slyše­li od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyše­li od počátku, pak i vy zůstanete v Synu a v Ot­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček