Ekumenický1. Jánov2,23

1. Jánov 2:23

Ten, kto popiera Syna, ne­má ani Ot­ca. Kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca.


Verš v kontexte

22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kris­tus? An­ti­krist je ten, kto popiera Otca i Syna. 23 Ten, kto popiera Syna, ne­má ani Ot­ca. Kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca. 24 Vo vás nech len zo­stáva to, čo ste počuli od začiat­ku. Ak vo vás zo­stane, čo ste počuli od začiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi a v Otcovi.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 Ni­kto, kto za­piera Syna, ne­má ani Ot­ca; kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca.

Evanjelický

23 Ktokoľvek popiera Syna, ne­má ani Ot­ca. Kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca.

Ekumenický

23 Ten, kto popiera Syna, ne­má ani Ot­ca. Kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca.

Bible21

23 Žádný, kdo za­pírá Sy­na, nemá ani Ot­ce. Kdo však vy­znává Sy­na, ten má i Ot­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček