Ekumenický1. Jánov2,25

1. Jánov 2:25

A toto je pri­sľúbenie, ktoré nám dal on: večný život.


Verš v kontexte

24 Vo vás nech len zo­stáva to, čo ste počuli od začiat­ku. Ak vo vás zo­stane, čo ste počuli od začiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi a v Otcovi. 25 A toto je pri­sľúbenie, ktoré nám dal on: večný život. 26 Toto som vám na­písal o tých, čo vás zvádzajú.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 A toto je to za­sľúbenie, ktoré nám on za­sľúbil, večný život.

Evanjelický

25 A to je za­sľúbenie, ktoré nám On sám za­sľúbil: večný život.

Ekumenický

25 A toto je pri­sľúbenie, ktoré nám dal on: večný život.

Bible21

25 A to je to za­s­líbení, které má­me od něj: věčný život.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček