Ekumenický1. Jánov2,22

1. Jánov 2:22

Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kris­tus? An­ti­krist je ten, kto popiera Otca i Syna.


Verš v kontexte

21 Ne­na­písal som vám pre­to, že ne­poz­náte prav­du, ale pre­to, že ju po­znáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kris­tus? An­ti­krist je ten, kto popiera Otca i Syna. 23 Ten, kto popiera Syna, ne­má ani Ot­ca. Kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 A kto je lhár, ak nie ten, kto za­piera, že Ježiš nie je Kris­tus? To je ten an­ti­krist, kto za­piera Otca i Syna.

Evanjelický

22 Kto je klamárom, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kris­tus? An­ti­krist je ten, kto popiera Otca a Syna.

Ekumenický

22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kris­tus? An­ti­krist je ten, kto popiera Otca i Syna.

Bible21

22 Kdo jiný je lhář než ten, kdo po­pírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten an­tikrist, který za­pírá Otce i Sy­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček