Ekumenický1. Jánov2,17

1. Jánov 2:17

A svet sa po­míňa aj so svojou žiados­tivosťou. Kto však pl­ní Božiu vôľu, zo­stáva naveky.


Verš v kontexte

16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiados­tivosť tela, žiados­tivosť očí a vy­statovanie sa blaho­bytom —, nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa po­míňa aj so svojou žiados­tivosťou. Kto však pl­ní Božiu vôľu, zo­stáva naveky. 18 Deti, na­stala po­sled­ná hodina. A ako ste počuli, že pri­chádza an­ti­krist, tak sa teraz ob­javili mnohí an­ti­kris­tovia, z čoho po­znávame, že je tu po­sled­ná hodina.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, tr­vá na veky.

Evanjelický

17 Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zo­stáva naveky.

Ekumenický

17 A svet sa po­míňa aj so svojou žiados­tivosťou. Kto však pl­ní Božiu vôľu, zo­stáva naveky.

Bible21

17 Svět po­míjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vů­li, trvá navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček