Ekumenický1. Jánov2,16

1. Jánov 2:16

Veď nič z toho, čo je vo svete — žiados­tivosť tela, žiados­tivosť očí a vy­statovanie sa blaho­bytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.


Verš v kontexte

15 Ne­miluj­te svet, ani to, čo je vo svete. Ak nie­kto miluje svet, nie je v ňom Ot­cova lás­ka. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiados­tivosť tela, žiados­tivosť očí a vy­statovanie sa blaho­bytom —, nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa po­míňa aj so svojou žiados­tivosťou. Kto však pl­ní Božiu vôľu, zo­stáva naveky.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chlúb­na pýcha života, nie je z Ot­ca, ale je zo sveta.

Evanjelický

16 Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Ot­ca, ale je zo sveta.

Ekumenický

16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiados­tivosť tela, žiados­tivosť očí a vy­statovanie sa blaho­bytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.

Bible21

16 Svět je samá touha tě­la, touha očí, namyšlenost živo­ta – nic z toho není z Ot­ce, vše je to ze svě­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček