Ekumenický1. Jánov2,18

1. Jánov 2:18

Deti, na­stala po­sled­ná hodina. A ako ste počuli, že pri­chádza an­ti­krist, tak sa teraz ob­javili mnohí an­ti­kris­tovia, z čoho po­znávame, že je tu po­sled­ná hodina.


Verš v kontexte

17 A svet sa po­míňa aj so svojou žiados­tivosťou. Kto však pl­ní Božiu vôľu, zo­stáva naveky. 18 Deti, na­stala po­sled­ná hodina. A ako ste počuli, že pri­chádza an­ti­krist, tak sa teraz ob­javili mnohí an­ti­kris­tovia, z čoho po­znávame, že je tu po­sled­ná hodina. 19 Vy­šli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všet­ci sú z nás.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Deti, je po­sled­ná hodina, a ako ste počuli, že prij­de an­ti­krist, i teraz už po­vs­tali mnohí an­ti­kris­tovia, od­kiaľ známe, že je po­sled­ná hodina.

Evanjelický

18 Deti, je po­sled­ná hodina, a ako ste počuli, že an­ti­krist pri­chádza, aj teraz zjavili sa mnohí an­ti­kris­tovia; podľa toho po­znávame, že je po­sled­ná hodina.

Ekumenický

18 Deti, na­stala po­sled­ná hodina. A ako ste počuli, že pri­chádza an­ti­krist, tak sa teraz ob­javili mnohí an­ti­kris­tovia, z čoho po­znávame, že je tu po­sled­ná hodina.

Bible21

18 Drazí, je tu po­slední ho­di­na. Slyše­li jste, že při­jde An­tikrist? Teď se ob­jevi­la spous­ta an­tikri­stů, a tak ví­me, že je po­slední ho­di­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček