Bible21Numeri22,21

Numeri 22:21

Balaám tedy ráno vstal, ose­dlal svou oslici a od­jel s moáb­ský­mi hodnostáři.


Verš v kontexte

20 V noci pak Hos­po­din přišel k Balaá­movi a ře­kl mu: „Když tě ti muži přiš­li po­zvat, vstaň a jdi s ni­mi. Dě­lej však jen to, co ti řeknu.“ 21 Balaám tedy ráno vstal, ose­dlal svou oslici a od­jel s moáb­ský­mi hodnostáři. 22 Bůh ale kvů­li jeho od­jez­du vzplanul hněvem a Hos­po­dinův an­děl vy­šel pro­ti ně­mu, aby mu za­hra­dil ces­tu. Balaám za­tím jel na své oslici spo­lu se dvě­ma svý­mi služebníky.

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak vstal Balám ráno, osed­lal svoju os­licu a išiel s kniežatami Moábovými.

Evanjelický

21 Vtedy Bileám ráno vstal, osed­lal os­licu a šiel s moáb­skymi kniežat­mi.

Ekumenický

21 Bileám ráno vstal, osed­lal si os­licu a od­išiel s moábskymi kniežatami.

Bible21

21 Balaám tedy ráno vstal, ose­dlal svou oslici a od­jel s moáb­ský­mi hodnostáři.

Bible21Numeri22,21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček