Bible21Malachiáš2,10

Malachiáš 2:10

Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní?


Verš v kontexte

9 Pro­to vás také vy­dám po­hrdání a pře­de vše­mi lid­mi vás ponížím, pro­tože ne­d­bá­te na mé ces­ty a při výkla­du záko­na nejste ne­stranní. 10 Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní? 11 Juda je ne­věrný, v Iz­rae­li a v Je­ruzalémě se děje ohavnost: Juda po­sk­vrňuje sva­ty­ni, kte­rou Hos­po­din mi­lu­je, a žení se s dce­rou cizího bo­ha.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Či azda ne­máme všet­ci jed­ného a toho is­tého Otca? Či nás ne­stvoril jeden a ten is­tý silný Bôh? Prečo po­tom robíme ne­ver­ne každý voči svoj­mu bratovi, aby sme poškv­rňovali sm­luvu svojich ot­cov?

Evanjelický

10 Či ne­máme všet­ci jed­ného Ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?

Ekumenický

10 Či ne­máme všet­ci jed­ného ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?

Bible21

10 Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček