Bible21Malachiáš2,11

Malachiáš 2:11

Juda je ne­věrný, v Iz­rae­li a v Je­ruzalémě se děje ohavnost: Juda po­sk­vrňuje sva­ty­ni, kte­rou Hos­po­din mi­lu­je, a žení se s dce­rou cizího bo­ha.


Verš v kontexte

10 Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní? 11 Juda je ne­věrný, v Iz­rae­li a v Je­ruzalémě se děje ohavnost: Juda po­sk­vrňuje sva­ty­ni, kte­rou Hos­po­din mi­lu­je, a žení se s dce­rou cizího bo­ha. 12 Ať Hos­po­din vy­hladí z Jáko­bových stanů každého, kdo to pro­vádí, ať je to kdoko­li – i kdy­by Hos­po­di­nu zástupů přinášel obě­ti!

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Zem Júdova robí ne­ver­ne, a ohav­nosť sa deje v Iz­raelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvr­nil svätyňu Hos­podinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.

Evanjelický

11 Vierolom­ne koná Júda a ohav­nosť sa deje v Iz­raeli i v Jeruzaleme, lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho boha, znes­vätil svätyňu Hos­podinovu, ktorú On miluje.

Ekumenický

11 Vierolom­ne koná Júda, ohav­nosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znes­vätil svätyňu, ktorú Hos­podin miluje; oženil sa s dcérou cudzieho božs­tva.

Bible21

11 Juda je ne­věrný, v Iz­rae­li a v Je­ruzalémě se děje ohavnost: Juda po­sk­vrňuje sva­ty­ni, kte­rou Hos­po­din mi­lu­je, a žení se s dce­rou cizího bo­ha.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček