Bible21Ezdráš5,6

Ezdráš 5:6

Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi.


Verš v kontexte

5 Boží oko však bdělo nad ži­dov­ský­mi stařeši­ny, a tak je ne­cha­li, dokud o tom ne­bu­de zpra­ven Da­re­i­os a dokud od něj ne­při­jde od­po­věď. 6 Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi. 7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a jeho spoločníci, Afar­sechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dári­ovi.

Evanjelický

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi a správ­covia v Záriečí kráľovi Dári­ovi.

Ekumenický

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj, ich spolu­pracov­níci a správ­covia spoza Rieky kráľovi Dári­ovi.

Bible21

6 Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi.

Bible21Ezdráš5,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček