RoháčekSudcov6,36

Sudcov 6:36

Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril,


Verš v kontexte

35 A roz­pos­lal po­slov po celom Manas­sesovi, ktorý bol tiež po­volaný, aby ho na­sledoval. A roz­pos­lal po­slov po Aserovi, Za­bulonovi a Naf­talim, a od­išli hore oproti nim. 36 Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril, 37 hľa, položím runo na hum­no; ak bude rosa len na rune, a in­de na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

36 Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril,

Evanjelický

36 Gide­on po­vedal Bohu: Ak chceš mojou rukou za­chrániť Iz­rael, ako si za­sľúbil,

Ekumenický

36 Vtedy Gideón prosil Boha: Ak chceš pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániť Iz­rael, ako si oznámil,

Bible21

36 Ge­de­on pak Boha požádal: „Chceš oprav­du skrze mě za­chránit Iz­rael, jak jsi ře­kl?