EkumenickýSudcov6,36

Sudcov 6:36

Vtedy Gideón prosil Boha: Ak chceš pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániť Iz­rael, ako si oznámil,


Verš v kontexte

35 Po­tom rozo­slal po­slov po celom Menašše­ovom území, takže aj ten­to kmeň bol po­volaný. Rozo­slal po­slov k Ašérovcom, Zebúlunov­com a Naf­táli­ov­com, ktorí mu tiež vy­šli v ústrety. 36 Vtedy Gideón prosil Boha: Ak chceš pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániť Iz­rael, ako si oznámil, 37 po­tom rozp­res­triem na hum­ne ovčie rúno. Ak bude rosa na rúne a zem do­okola bude suchá, po­znám, že pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániš Iz­rael, ako si po­vedal.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

36 Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril,

Evanjelický

36 Gide­on po­vedal Bohu: Ak chceš mojou rukou za­chrániť Iz­rael, ako si za­sľúbil,

Ekumenický

36 Vtedy Gideón prosil Boha: Ak chceš pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániť Iz­rael, ako si oznámil,

Bible21

36 Ge­de­on pak Boha požádal: „Chceš oprav­du skrze mě za­chránit Iz­rael, jak jsi ře­kl?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček