EvanjelickýSudcov6,36

Sudcov 6:36

Gide­on po­vedal Bohu: Ak chceš mojou rukou za­chrániť Iz­rael, ako si za­sľúbil,


Verš v kontexte

35 I rozo­slal po­slov po celom Menašše­ovi; aj ten bol po­volaný ísť za ním. Po­slov rozo­slal k Ašérovi, Zebulúnovi a Naf­tálímu, a aj tí im vy­šli v ús­trety. 36 Gide­on po­vedal Bohu: Ak chceš mojou rukou za­chrániť Iz­rael, ako si za­sľúbil, 37 tak položím vl­nené rúno na holo­hum­nicu; ak bude rosa len na rúne, a zem do­okola zo­stane suchá, spoz­nám, že chceš za­chrániť Iz­rael mojou rukou, ako si za­sľúbil.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

36 Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril,

Evanjelický

36 Gide­on po­vedal Bohu: Ak chceš mojou rukou za­chrániť Iz­rael, ako si za­sľúbil,

Ekumenický

36 Vtedy Gideón prosil Boha: Ak chceš pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániť Iz­rael, ako si oznámil,

Bible21

36 Ge­de­on pak Boha požádal: „Chceš oprav­du skrze mě za­chránit Iz­rael, jak jsi ře­kl?