RoháčekSudcov6,35

Sudcov 6:35

A roz­pos­lal po­slov po celom Manas­sesovi, ktorý bol tiež po­volaný, aby ho na­sledoval. A roz­pos­lal po­slov po Aserovi, Za­bulonovi a Naf­talim, a od­išli hore oproti nim.


Verš v kontexte

34 Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval. 35 A roz­pos­lal po­slov po celom Manas­sesovi, ktorý bol tiež po­volaný, aby ho na­sledoval. A roz­pos­lal po­slov po Aserovi, Za­bulonovi a Naf­talim, a od­išli hore oproti nim. 36 Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril,

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

35 A roz­pos­lal po­slov po celom Manas­sesovi, ktorý bol tiež po­volaný, aby ho na­sledoval. A roz­pos­lal po­slov po Aserovi, Za­bulonovi a Naf­talim, a od­išli hore oproti nim.

Evanjelický

35 I rozo­slal po­slov po celom Menašše­ovi; aj ten bol po­volaný ísť za ním. Po­slov rozo­slal k Ašérovi, Zebulúnovi a Naf­tálímu, a aj tí im vy­šli v ús­trety.

Ekumenický

35 Po­tom rozo­slal po­slov po celom Menašše­ovom území, takže aj ten­to kmeň bol po­volaný. Rozo­slal po­slov k Ašérovcom, Zebúlunov­com a Naf­táli­ov­com, ktorí mu tiež vy­šli v ústrety.

Bible21

35 Ro­ze­s­lal po­s­ly po ce­lém Mana­se­sovi, aby se k ně­mu při­da­li. Vy­s­lal také po­s­ly k Aše­rovi, Za­bulo­novi a Neftalí­movi, aby jim i oni vy­táh­li vstříc.