RoháčekPríslovia27,9

Príslovia 27:9

Masť a kadivo ob­veseľuje srd­ce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.


Verš v kontexte

8 Jako vták, ktorý vy­letí zo svoj­ho hniez­da, tak i človek, ktorý vy­letí zo svoj­ho mies­ta.
9 Masť a kadivo ob­veseľuje srd­ce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.
10 Svoj­ho priateľa a priateľa svoj­ho otca ne­opus­ti, ale nevchádzaj do domu svoj­ho brata v deň svoj­ho nešťas­tia; lepší je blíz­ky súsed ako ďaleký brat.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

9 Masť a kadivo ob­veseľuje srd­ce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.

Evanjelický

9 Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slad­ký je priateľ, ktorý z duše dáva radu.

Ekumenický

9 Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slasť z priateľa je viac ako vlast­ná rada.

Bible21

9 Olej a ka­di­dlo ob­lažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsu­dek.