RoháčekPríslovia27,8

Príslovia 27:8

Jako vták, ktorý vy­letí zo svoj­ho hniez­da, tak i človek, ktorý vy­letí zo svoj­ho mies­ta.


Verš v kontexte

7 Sýta duša po­hr­d­ne aj medom; ale lačnej duši je každá hor­kosť slad­kou.
8 Jako vták, ktorý vy­letí zo svoj­ho hniez­da, tak i človek, ktorý vy­letí zo svoj­ho mies­ta.
9 Masť a kadivo ob­veseľuje srd­ce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

8 Jako vták, ktorý vy­letí zo svoj­ho hniez­da, tak i človek, ktorý vy­letí zo svoj­ho mies­ta.

Evanjelický

8 Ako vták, čo ušiel zo svoj­ho hniez­da, je muž, ktorý musí uj­sť z vlas­ti.

Ekumenický

8 Ako vták, čo od­letí ďaleko od svoj­ho hniez­da, je muž, čo sa za­túla ďaleko od svoj­ho príbyt­ku.

Bible21

8 Jako pták vy­plašený ze svého hníz­daje člověk pr­chající z do­mova.