EvanjelickýPríslovia27,9

Príslovia 27:9

Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slad­ký je priateľ, ktorý z duše dáva radu.


Verš v kontexte

8 Ako vták, čo ušiel zo svoj­ho hniez­da, je muž, ktorý musí uj­sť z vlas­ti.
9 Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slad­ký je priateľ, ktorý z duše dáva radu.
10 Svoj­ho priateľa, ani priateľa svoj­ho otca ne­opúšťaj, nechoď do domu brata v deň svoj­ho nešťas­tia, lebo lepší je blíz­ky sused ako ďaleký brat.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

9 Masť a kadivo ob­veseľuje srd­ce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.

Evanjelický

9 Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slad­ký je priateľ, ktorý z duše dáva radu.

Ekumenický

9 Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slasť z priateľa je viac ako vlast­ná rada.

Bible21

9 Olej a ka­di­dlo ob­lažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsu­dek.