RoháčekPríslovia27,10

Príslovia 27:10

Svoj­ho priateľa a priateľa svoj­ho otca ne­opus­ti, ale nevchádzaj do domu svoj­ho brata v deň svoj­ho nešťas­tia; lepší je blíz­ky súsed ako ďaleký brat.


Verš v kontexte

9 Masť a kadivo ob­veseľuje srd­ce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.
10 Svoj­ho priateľa a priateľa svoj­ho otca ne­opus­ti, ale nevchádzaj do domu svoj­ho brata v deň svoj­ho nešťas­tia; lepší je blíz­ky súsed ako ďaleký brat.
11 Buď múd­ry, môj synu, a ob­veseľuj moje srd­ce, aby som mal čo od­povedať tomu, kto ma po­tupuje.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

10 Svoj­ho priateľa a priateľa svoj­ho otca ne­opus­ti, ale nevchádzaj do domu svoj­ho brata v deň svoj­ho nešťas­tia; lepší je blíz­ky súsed ako ďaleký brat.

Evanjelický

10 Svoj­ho priateľa, ani priateľa svoj­ho otca ne­opúšťaj, nechoď do domu brata v deň svoj­ho nešťas­tia, lebo lepší je blíz­ky sused ako ďaleký brat.

Ekumenický

10 Ne­opúšťaj svoj­ho priateľa ani priateľa svoj­ho ot­ca, keď ťa však stih­ne nešťas­tie, nechoď do príbyt­ku svoj­ho brata, lebo lepší je blíz­ky sused než vzdialený brat.

Bible21

10 Svého ani ot­cova pří­te­le neopouštěj. Do domu svého bra­t­ra ne­choď v ne­s­názích – lepší je blízký sou­sed než bra­tr vzdálený!