RoháčekMarek8,4

Marek 8:4

Evanjelium podľa Mareka

A jeho učeníci mu od­povedali: Od­kiaľ bude ktosi môcť tých­to tu na pus­tine na­sýtiť chlebom?


Verš v kontexte

3 A jest­li ich domov pre­pus­tím hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka. 4 A jeho učeníci mu od­povedali: Od­kiaľ bude ktosi môcť tých­to tu na pus­tine na­sýtiť chlebom? 5 A opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? A oni po­vedali: Sedem.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 A jeho učeníci mu od­povedali: Od­kiaľ bude ktosi môcť tých­to tu na pus­tine na­sýtiť chlebom?

Evanjelický

4 Od­vetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť na­sýtiť chlebom v tom­to pus­tom kraji?

Ekumenický

4 Učeníci mu od­povedali: Kto a ako by mohol tu na pu­statine ob­starať chlieb, aby toľkých na­sýtil?

Bible21

4 „Jak by tu někdo mohl ty lidi na­kr­mit? namít­li učedníci. „Vž­dyť je tu pustina!“

RoháčekMarek8,4