RoháčekMarek8,5

Marek 8:5

Evanjelium podľa Mareka

A opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? A oni po­vedali: Sedem.


Verš v kontexte

4 A jeho učeníci mu od­povedali: Od­kiaľ bude ktosi môcť tých­to tu na pus­tine na­sýtiť chlebom? 5 A opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? A oni po­vedali: Sedem. 6 Vtedy roz­kázal zá­stupu po­sadať si na zem. A vzal tých sedem chlebov a poďakujúc lámal a dával svojim učeníkom, aby pred­kladali, a klád­li pred zá­stup.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? A oni po­vedali: Sedem.

Evanjelický

5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.

Ekumenický

5 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.

Bible21

5 „Ko­lik má­te chlebů?“ ze­ptal se jich. „Sedm,“ od­po­vědě­li.

RoháčekMarek8,5