EvanjelickýMarek8,4

Marek 8:4

Evanjelium podľa Mareka

Od­vetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť na­sýtiť chlebom v tom­to pus­tom kraji?


Verš v kontexte

3 Ak ich hlad­ných pre­pus­tím domov, po­omd­lievajú po ces­te, lebo nie­ktorí z nich sú zďaleka. 4 Od­vetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť na­sýtiť chlebom v tom­to pus­tom kraji? 5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 A jeho učeníci mu od­povedali: Od­kiaľ bude ktosi môcť tých­to tu na pus­tine na­sýtiť chlebom?

Evanjelický

4 Od­vetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť na­sýtiť chlebom v tom­to pus­tom kraji?

Ekumenický

4 Učeníci mu od­povedali: Kto a ako by mohol tu na pu­statine ob­starať chlieb, aby toľkých na­sýtil?

Bible21

4 „Jak by tu někdo mohl ty lidi na­kr­mit? namít­li učedníci. „Vž­dyť je tu pustina!“