RoháčekMarek8,3

Marek 8:3

Evanjelium podľa Mareka

A jest­li ich domov pre­pus­tím hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka.


Verš v kontexte

2 Ľúto mi je toho zá­stupu, lebo už tri dni dlejú so mnou a ne­majú čo jesť. 3 A jest­li ich domov pre­pus­tím hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka. 4 A jeho učeníci mu od­povedali: Od­kiaľ bude ktosi môcť tých­to tu na pus­tine na­sýtiť chlebom?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A jest­li ich domov pre­pus­tím hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka.

Evanjelický

3 Ak ich hlad­ných pre­pus­tím domov, po­omd­lievajú po ces­te, lebo nie­ktorí z nich sú zďaleka.

Ekumenický

3 Ak ich pošlem domov hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka.

Bible21

3 Když je pošlu do­mů hla­dové, padnou na cestě vy­čerpáním. A něk­teří přiš­li zdaleka.“

RoháčekMarek8,3