RoháčekMarek10,11

Marek 10:11

Evanjelium podľa Mareka

A po­vedal im: Ktokoľvek by pre­pus­til svoju ženu a vzal by si za ženu inú, do­púšťa sa pri nej cudzoložs­tva;


Verš v kontexte

10 Po­tom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci. 11 A po­vedal im: Ktokoľvek by pre­pus­til svoju ženu a vzal by si za ženu inú, do­púšťa sa pri nej cudzoložs­tva; 12 a keby žena pre­pus­tila svoj­ho muža a vy­dala by sa za iného, cudzoloží.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­vedal im: Ktokoľvek by pre­pus­til svoju ženu a vzal by si za ženu inú, do­púšťa sa pri nej cudzoložs­tva;

Evanjelický

11 Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.

Ekumenický

11 Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju manžel­ku a vzal si inú, do­púšťa sa voči nej cudzoložs­tva.

Bible21

11 Od­po­věděl jim: „Kdoko­li za­pudí svou manželku a vez­me si ji­nou, cizo­loží pro­ti ní.