RoháčekMarek10,12

Marek 10:12

Evanjelium podľa Mareka

a keby žena pre­pus­tila svoj­ho muža a vy­dala by sa za iného, cudzoloží.


Verš v kontexte

11 A po­vedal im: Ktokoľvek by pre­pus­til svoju ženu a vzal by si za ženu inú, do­púšťa sa pri nej cudzoložs­tva; 12 a keby žena pre­pus­tila svoj­ho muža a vy­dala by sa za iného, cudzoloží. 13 A donášali mu dieťat­ká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci do­hovárali tým, ktorí ich donášali.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 a keby žena pre­pus­tila svoj­ho muža a vy­dala by sa za iného, cudzoloží.

Evanjelický

12 A ak ona pre­pus­tí muža a vy­dá sa za iného, cudzoloží tiež.

Ekumenický

12 Podob­ne sa do­púšťa cudzoložs­tva manžel­ka, ktorá svoj­ho muža opus­tí a vy­dá sa za iného.

Bible21

12 Také že­na, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží.“