EvanjelickýMarek10,11

Marek 10:11

Evanjelium podľa Mareka

Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.


Verš v kontexte

10 Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali. 11 Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou. 12 A ak ona pre­pus­tí muža a vy­dá sa za iného, cudzoloží tiež.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­vedal im: Ktokoľvek by pre­pus­til svoju ženu a vzal by si za ženu inú, do­púšťa sa pri nej cudzoložs­tva;

Evanjelický

11 Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.

Ekumenický

11 Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju manžel­ku a vzal si inú, do­púšťa sa voči nej cudzoložs­tva.

Bible21

11 Od­po­věděl jim: „Kdoko­li za­pudí svou manželku a vez­me si ji­nou, cizo­loží pro­ti ní.