RoháčekMarek10,10

Marek 10:10

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.


Verš v kontexte

9 Čo tedy Bôh spojil, človek nech neroz­lučuje! 10 Po­tom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci. 11 A po­vedal im: Ktokoľvek by pre­pus­til svoju ženu a vzal by si za ženu inú, do­púšťa sa pri nej cudzoložs­tva;

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­tom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.

Evanjelický

10 Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali.

Ekumenický

10 V dome sa ho na to učeníci znovu pýtali.

Bible21

10 Doma se ho na to učedníci znovu vy­ptáva­li.