Roháček1. Kráľov13,16

1. Kráľov 13:16

Ale on povedal: Ne­môžem sa vrátiť s tebou a voj­sť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tom­to mies­te.


Verš v kontexte

15 A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb. 16 Ale on povedal: Ne­môžem sa vrátiť s tebou a voj­sť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tom­to mies­te. 17 Lebo mám pri­kázané slovom Hos­podinovým: Nebudeš jesť chleba ani tam nebudeš piť vody, ne­vrátiš sa tak, aby si išiel ces­tou, ktorou si ta išiel.

späť na 1. Kráľov, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale on povedal: Ne­môžem sa vrátiť s tebou a voj­sť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tom­to mies­te.

Evanjelický

16 On však od­vetil: Ne­smiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tom­to mies­te.

Ekumenický

16 On na­to: Ne­smiem sa s tebou vrátiť ani s tebou ísť. Na tom­to mies­te ne­smiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu,

Bible21

16 Boží muž ale od­po­věděl: „Ne­mo­hu se s te­bou vrá­tit, ne­mo­hu s te­bou jít. Ne­bu­du tu s te­bou ani nic jíst, ani vody se nena­pi­ju,