Bible211. Královská13,16

1. Královská 13:16

Boží muž ale od­po­věděl: „Ne­mo­hu se s te­bou vrá­tit, ne­mo­hu s te­bou jít. Ne­bu­du tu s te­bou ani nic jíst, ani vody se nena­pi­ju,


Verš v kontexte

15 „Po­jď ke mně do­mů a najez se,“ ře­kl mu. 16 Boží muž ale od­po­věděl: „Ne­mo­hu se s te­bou vrá­tit, ne­mo­hu s te­bou jít. Ne­bu­du tu s te­bou ani nic jíst, ani vody se nena­pi­ju, 17 pro­tože jsem od Hos­po­di­na do­stal jasný roz­kaz: ‚Nic tam ne­jez ani ne­pij a ne­vracej se cestou, kte­rou jsi přišel.‘“

späť na 1. Královská, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale on povedal: Ne­môžem sa vrátiť s tebou a voj­sť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tom­to mies­te.

Evanjelický

16 On však od­vetil: Ne­smiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tom­to mies­te.

Ekumenický

16 On na­to: Ne­smiem sa s tebou vrátiť ani s tebou ísť. Na tom­to mies­te ne­smiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu,

Bible21

16 Boží muž ale od­po­věděl: „Ne­mo­hu se s te­bou vrá­tit, ne­mo­hu s te­bou jít. Ne­bu­du tu s te­bou ani nic jíst, ani vody se nena­pi­ju,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček