EvanjelickýPríslovia30,4

Príslovia 30:4

Kto vstúpil na nebesá a zase zo­stúpil? Kto do prieh­rštia svoj­ho vietor po­zbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš!


Verš v kontexte

3 ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ani som nezís­kal po­znanie o Najs­vätejšom.
4 Kto vstúpil na nebesá a zase zo­stúpil? Kto do prieh­rštia svoj­ho vietor po­zbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš!
5 Každá reč Božia je prečis­tená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

4 Kto vy­stúpil hore na nebesia i sos­túpil? Kto sob­ral vietor do svojich hrs­tí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?

Evanjelický

4 Kto vstúpil na nebesá a zase zo­stúpil? Kto do prieh­rštia svoj­ho vietor po­zbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš!

Ekumenický

4 Kto vy­stúpil do neba a od­tiaľ zo­stúpil? Kto do svojej hrs­ti vietor naz­bieral? Kto za­balil vodu do plášťa? Ktože vy­týčil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? Isto to vieš!

Bible21

4 Kdo vy­stou­pil do ne­be, aby se vrátil? Kdo po­bral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo za­ložil všech­ny zem­ské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn?