RoháčekPríslovia30,4

Príslovia 30:4

Kto vy­stúpil hore na nebesia i sos­túpil? Kto sob­ral vietor do svojich hrs­tí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?


Verš v kontexte

3 Ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ale známosť Najs­vätejšieho znám.
4 Kto vy­stúpil hore na nebesia i sos­túpil? Kto sob­ral vietor do svojich hrs­tí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?
5 Každá reč Božia je čis­tá jako zlato, p­rečis­tené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k ne­mu.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

4 Kto vy­stúpil hore na nebesia i sos­túpil? Kto sob­ral vietor do svojich hrs­tí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?

Evanjelický

4 Kto vstúpil na nebesá a zase zo­stúpil? Kto do prieh­rštia svoj­ho vietor po­zbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš!

Ekumenický

4 Kto vy­stúpil do neba a od­tiaľ zo­stúpil? Kto do svojej hrs­ti vietor naz­bieral? Kto za­balil vodu do plášťa? Ktože vy­týčil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? Isto to vieš!

Bible21

4 Kdo vy­stou­pil do ne­be, aby se vrátil? Kdo po­bral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo za­ložil všech­ny zem­ské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn?