EvanjelickýPríslovia30,3

Príslovia 30:3

ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ani som nezís­kal po­znanie o Najs­vätejšom.


Verš v kontexte

2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a ne­mám ani ľud­ský roz­um,
3 ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ani som nezís­kal po­znanie o Najs­vätejšom.
4 Kto vstúpil na nebesá a zase zo­stúpil? Kto do prieh­rštia svoj­ho vietor po­zbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš!

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

3 Ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ale známosť Najs­vätejšieho znám.

Evanjelický

3 ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ani som nezís­kal po­znanie o Najs­vätejšom.

Ekumenický

3 nenau­čil som sa múd­ros­ti a ne­mám ani po­znanie o Najsvätejšom.

Bible21

3 Moud­rosti jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem ne­do­sáh.