EvanjelickýPríslovia30,5

Príslovia 30:5

Každá reč Božia je prečis­tená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.


Verš v kontexte

4 Kto vstúpil na nebesá a zase zo­stúpil? Kto do prieh­rštia svoj­ho vietor po­zbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš!
5 Každá reč Božia je prečis­tená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.
6 Ne­pridávaj nič k Jeho slovám, aby ťa ne­stres­tal a ne­oz­načil za klamára.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

5 Každá reč Božia je čis­tá jako zlato, p­rečis­tené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

5 Každá reč Božia je prečis­tená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.

Ekumenický

5 Každá Božia reč je pre­verená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.

Bible21

5 Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.