EvanjelickýPríslovia17,16

Príslovia 17:16

Načo je kúp­na cena v ruke bláz­na na za­kúpenie múd­ros­ti, keď ne­má roz­um?


Verš v kontexte

15 I ten, čo ospraved­lňuje vin­ného, i ten, čo od­sudzuje ne­vin­ného, obaja sú od­por­ní Hos­podinovi.
16 Načo je kúp­na cena v ruke bláz­na na za­kúpenie múd­ros­ti, keď ne­má roz­um?
17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

16 Načo je kúpne v ruke bláz­na kúpiť múd­rosť, keď nerozumu?!

Evanjelický

16 Načo je kúp­na cena v ruke bláz­na na za­kúpenie múd­ros­ti, keď ne­má roz­um?

Ekumenický

16 Načo sú peniaze v ruke bláz­na? ! Kúpi si múd­rosť? Veď ne­má roz­um!

Bible21

16 K če­mu jsou peníze v ru­kou tupce? Když nemá ro­zum, moud­rost ne­koupí!