EkumenickýPríslovia17,16

Príslovia 17:16

Načo sú peniaze v ruke bláz­na? ! Kúpi si múd­rosť? Veď ne­má roz­um!


Verš v kontexte

15 Vy­hlásenie bez­božníka za spravod­livého a spravod­livého za bez­božníka — jed­no aj druhé sa Hos­podinovi protiví.
16 Načo sú peniaze v ruke bláz­na? ! Kúpi si múd­rosť? Veď ne­má roz­um!
17 Priateľ pre­ukazuje lás­ku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

16 Načo je kúpne v ruke bláz­na kúpiť múd­rosť, keď nerozumu?!

Evanjelický

16 Načo je kúp­na cena v ruke bláz­na na za­kúpenie múd­ros­ti, keď ne­má roz­um?

Ekumenický

16 Načo sú peniaze v ruke bláz­na? ! Kúpi si múd­rosť? Veď ne­má roz­um!

Bible21

16 K če­mu jsou peníze v ru­kou tupce? Když nemá ro­zum, moud­rost ne­koupí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček