EvanjelickýPríslovia17,15

Príslovia 17:15

I ten, čo ospraved­lňuje vin­ného, i ten, čo od­sudzuje ne­vin­ného, obaja sú od­por­ní Hos­podinovi.


Verš v kontexte

14 Kto začína svár, je ako ten, kto vy­púšťa vody; pre­to nechaj šk­riep­ku skôr, než vy­puk­ne.
15 I ten, čo ospraved­lňuje vin­ného, i ten, čo od­sudzuje ne­vin­ného, obaja sú od­por­ní Hos­podinovi.
16 Načo je kúp­na cena v ruke bláz­na na za­kúpenie múd­ros­ti, keď ne­má roz­um?

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 Ten, kto ospraved­lňuje bez­božného, jako i ten, kto od­sudzuje spraved­livého, obi­dvaja ohavnosťou Hos­podinovi.

Evanjelický

15 I ten, čo ospraved­lňuje vin­ného, i ten, čo od­sudzuje ne­vin­ného, obaja sú od­por­ní Hos­podinovi.

Ekumenický

15 Vy­hlásenie bez­božníka za spravod­livého a spravod­livého za bez­božníka — jed­no aj druhé sa Hos­podinovi protiví.

Bible21

15 Omlou­vat niče­mu i od­sou­dit po­ctivého – o­bo­jí se Hos­po­di­nu hnu­sí na­stejno.