EvanjelickýPríslovia13,18

Príslovia 13:18

Bieda a han­ba stih­ne toho, kto ned­bá na kar­hanie, ale dôj­de cti, kto si všíma kar­hanie.


Verš v kontexte

17 Bez­božný po­sol vr­há do nešťas­tia, ale ver­ný po­sol uzdravuje.
18 Bieda a han­ba stih­ne toho, kto ned­bá na kar­hanie, ale dôj­de cti, kto si všíma kar­hanie.
19 Spl­nená túžba lahodí duši, ale pre bláz­nov je ohav­nosťou vy­hýbať sa zlu.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Chudoba a han­ba s­tih­ne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto za­chováva po­kar­hanie, bude ctený.

Evanjelický

18 Bieda a han­ba stih­ne toho, kto ned­bá na kar­hanie, ale dôj­de cti, kto si všíma kar­hanie.

Ekumenický

18 Chudoba s hanbou pos­tih­nú toho, čo ned­bá na na­pomínanie, no ten, čo prijíma po­kar­hanie, bude poc­tený.

Bible21

18 Bída a han­ba to­mu, kdo odmítá poučení, kdo však na do­mlu­vy dá, bude vážený.