EvanjelickýLukáš12,45

Lukáš 12:45

Evanjelium podľa Lukáša

Keby si však ten sluha mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa;


Verš v kontexte

44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom. 45 Keby si však ten sluha mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa; 46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorú ne­poz­ná, roz­pol­tí ho a s ne­ver­nými určí mu podiel.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

45 Ale keby po­vedal ten sluha vo svojom srd­ci: Môj pán od­kladá s príchodom! A začal by sluhov biť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa -

Evanjelický

45 Keby si však ten sluha mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa;

Ekumenický

45 Ale keby si ten sluha v srdci po­vedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by biť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa,

Bible21

45 Kdy­by si ale ten služebník v srd­ci ře­kl: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a za­čal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se,