EvanjelickýLukáš12,46

Lukáš 12:46

Evanjelium podľa Lukáša

príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorú ne­poz­ná, roz­pol­tí ho a s ne­ver­nými určí mu podiel.


Verš v kontexte

45 Keby si však ten sluha mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa; 46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorú ne­poz­ná, roz­pol­tí ho a s ne­ver­nými určí mu podiel. 47 Ale sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, a nebol pri­pravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý:

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

46 prij­de pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorej ne­zná, a roz­pol­tí ho a jeho diel položí s ne­ver­nými.

Evanjelický

46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorú ne­poz­ná, roz­pol­tí ho a s ne­ver­nými určí mu podiel.

Ekumenický

46 pán toho sluhu príde v deň, keď to naj­menej čaká, a v hodinu, o ktorej ne­tuší. Vy­káže ho a dá mu podiel s nevernými.

Bible21

46 pak jeho pán při­jde v den, kdy to nečeká, a v ho­di­nu, kte­rou ne­zná, od­halí ho a vy­káže ven mezi ne­věrné.