EvanjelickýLukáš12,44

Lukáš 12:44

Evanjelium podľa Lukáša

Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom.


Verš v kontexte

43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán, keď príde, náj­de tak robiť. 44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom. 45 Keby si však ten sluha mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa;

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom.

Evanjelický

44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom.

Ekumenický

44 Prav­divo vám hovorím: Ustanoví ho nad všet­kým, čo má.

Bible21

44 Vprav­dě vám říkám, že ho us­tanoví nad vším svým majetkem.