EkumenickýLukáš12,45

Lukáš 12:45

Evanjelium podľa Lukáša

Ale keby si ten sluha v srdci po­vedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by biť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa,


Verš v kontexte

44 Prav­divo vám hovorím: Ustanoví ho nad všet­kým, čo má. 45 Ale keby si ten sluha v srdci po­vedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by biť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to naj­menej čaká, a v hodinu, o ktorej ne­tuší. Vy­káže ho a dá mu podiel s nevernými.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

45 Ale keby po­vedal ten sluha vo svojom srd­ci: Môj pán od­kladá s príchodom! A začal by sluhov biť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa -

Evanjelický

45 Keby si však ten sluha mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa;

Ekumenický

45 Ale keby si ten sluha v srdci po­vedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by biť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa,

Bible21

45 Kdy­by si ale ten služebník v srd­ci ře­kl: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a za­čal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček