EvanjelickýJeremiáš9,20

Jeremiáš 9:20

Lebo sm­rť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kynožiť deti z ulice a mláden­cov z námes­tí.


Verš v kontexte

19 Ženy, počuj­te slovo Hos­podinovo, nech vaše ucho vníma slovo Jeho úst, a na­učte svoje dcéry kvíleniu a jed­na druhú žalo­spevu. 20 Lebo sm­rť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kynožiť deti z ulice a mláden­cov z námes­tí. 21 Hovor: Toto je výrok Hos­podinov: Tak pad­nú mŕt­voly ľudí ako hnoj na pole, ako snopy za žen­com, a niet ni­koho, kto by ich po­zbieral.

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo nože počuj­te, ženy, slovo Hos­podinovo, a vaše ucho nech prij­me slovo jeho úst, a učte svoje dcéry náreku a každá svoju družku trúch­lo­spevu.

Evanjelický

20 Lebo sm­rť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kynožiť deti z ulice a mláden­cov z námes­tí.

Ekumenický

20 Veď sm­rť vchádza cez naše ok­ná, vniká do našich palácov, kynoží deti z ulice a mladíkov z námestí.

Bible21

20 Vž­dyť se k nám smrt vy­špl­ha­la okny, vnikla do našich pevností, aby nám vza­la dě­ti z ulica mlá­den­ce z náměstí.