EvanjelickýJeremiáš9,21

Jeremiáš 9:21

Hovor: Toto je výrok Hos­podinov: Tak pad­nú mŕt­voly ľudí ako hnoj na pole, ako snopy za žen­com, a niet ni­koho, kto by ich po­zbieral.


Verš v kontexte

20 Lebo sm­rť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kynožiť deti z ulice a mláden­cov z námes­tí. 21 Hovor: Toto je výrok Hos­podinov: Tak pad­nú mŕt­voly ľudí ako hnoj na pole, ako snopy za žen­com, a niet ni­koho, kto by ich po­zbieral. 22 Tak­to vraví Hos­podin: Nech­váľ sa, múd­ry, svojou múd­rosťou! Nech­váľ sa, silák, svojou silou! Nech­váľ sa, boháč, svojím bohat­stvom!

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo sm­rť vy­šla hore a vošla našimi ok­nami; vošla do našich palácov, aby vy­plienila dieťa z ulice, mláden­cov s námes­tí.

Evanjelický

21 Hovor: Toto je výrok Hos­podinov: Tak pad­nú mŕt­voly ľudí ako hnoj na pole, ako snopy za žen­com, a niet ni­koho, kto by ich po­zbieral.

Ekumenický

21 Vrav: Tak­to hovorí Hos­podin: Ľud­ské mŕt­voly ako hnoj padajú na pole, ako snop za žen­com a ni­kto ich nez­biera.

Bible21

21 „Řekni – Tak praví Hospodin: Lidské mrt­vo­lyleží jako hnůj na poli, jako za žen­cem padlé klasy, jež nikdo nesklidí.“